Moraliteitsattest

Wat

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, in een andere gemeente uit te baten, hebt u een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken. Indien u in Sint-Pieters-Leeuw woont, heeft u voor een café of restaurant in Sint-Pieters-Leeuw geen moraliteitsattest nodig, maar volstaat een toelating voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet enkel de uitbaters die dit attest moeten hebben, ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een attest beschikken.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Procedure

U vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat Meebrengen

Uw identiteitskaart.

Bedrag

5 euro

Aanvraagformulier (om af te drukken)

Dit formulier dient ingevuld te worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, dienst Bevolking, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Je mag het ook bezorgen via e-mail: strafregister@sint-pieters-leeuw.be, of via fax: 02 377 72 26.