Samenstelling van het gezin

Mijn Dossier

Via de online toepassing 'Mijn Dossier' van het rijksregister kan je dit document gratis downloaden, raadplegen of afdrukken.

Wat

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure

U kunt het attest gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Bedrag

5 euro