Bewijs van nationaliteit

Mijn Dossier

Via de online toepassing 'Mijn Dossier' van het rijksregister kan je dit document gratis downloaden, raadplegen of afdrukken.

Wat

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden
  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat Meebrengen
  • identiteitskaart
Bedrag

5 euro